- 20% og kun kr. 540,- for ett års medlemskap og 30 foredrag

 • 00 Days
 • : 00: Hrs
 • :00 Mins
 • :00 Secs

Hvordan er foredragene lagt opp?

Alle foredrag følges på PC, Mobil eller Nettbrett. Direkte eller som opptak.

 • Før foredragene

  Å være forberedt gir størst utbytte. Derfor følger det med et minikurs rundt temaet til de fleste foredragene. Her deler også foredragsholder nyttige lenker til fordypning.

 • Foredraget

  Foredraget foregår på zoom som er svært enkelt å bruke. Med noen klikk deltar du. Foredragene holdes på mandager og torsdager. Har du ikke anledning så finner du det som opptak kort tid etter. Under foredraget kan du stille skriftlige spørsmål til foredragsholder.

 • Etter foredraget

  Alle foredrag blir lagt i mediebiblioteket som du har tilgang til når du ønsker det.

Hvem var pioneren Anna Rogstad?

Prof. emeritus Willy Aagre

Lærerinne, kvinnesaks og stemmerettsforkjemper, vår første kvinnelige representant på Stortinget. Se & hør historien.

Møt Willy Aagre og bli kjent med Anna Rogstad den 4. mars

Slik kommer du i gang med foredragene

SeniorUni kort oppsummert

 • Senioruni er en unik kunnskapsarena hvor forskere og sakprosaforfattere fra hele landet formidler sin ekspertise til alle nysgjerrige seniorer

 • Medlemskapet ditt vil vare i ett år, og i løpet av denne perioden tilbyr vi 30 direktesendte foredrag.

 • Full fleksibilitet med vårt mediebibliotek hvor du kan se alle foredrag som opptak

 • Ingen teknologiske kunnskaper nødvendig. Er du på nett med PC, Nettbrett eller Mobil så kan du enkelt delta

 • Senioruni er et tilbud som passer for de fleste med kun Kr. 675 for ett års medlemskap som tilsvarer 20 Kr. per foredrag"Anna Rogstad: en uredd banebryter i norsk skole" med prof.emeritus Willy Aagre, mandag 4. mars kl. 11.00

Willy Aagre tok hovedfag i sosialpedagogikk ved UiO i 1975. Fra 1976 til 1991 arbeidet han som ungdomsleder, barnehagestyrer, musiker, lærer og miljøterapeut i barne- og ungdoms-psykiatrien og lektor i voksenpsykiatrien. I høyere utdanning siden 1991. Ungdomsforsker med doktorgrad fra 2006. 

"Anna Rogstad var en norsk lærerinne, kvinnesaks- og stemmerettsforkjemper. Hun er mest kjent som Norges første kvinnelige representant på Stortinget, hvor hun representerte Frisinnede Venstre fra 1911 til 1913.
Anna Rogstad var en av pionerene i den første kvinnebevegelsen i Norge på 1880-tallet, og sentral i kampen for kvinners stemmerett. Som stortingspolitiker var hun blant annet opptatt av skole og utdanning, helse- og omsorgsspørsmål og saker som særlig gjaldt kvinner. Hennes dyktighet på Stortinget bidro til et mer positivt syn på allmenn stemmerett for kvinner." 
Kilde: Store Norske Leksikon

Foredraget til Willy Aagre vil belyse følgende områder:

 • barne- og ungdomsår
 • kvinnesak og feminisme
 • den store organisatoren
 • lærebokforfatteren
 • forkjemperen for en mer praktisk  ungdomsutdanning

"Bærekraftig psykisk helse"
med Marius Løken, torsdag den 14. mars kl. 10.00

Halloween-drapet i Norge skjedde 30. oktober 2011 i Oslo, hvor 22 år gamle Andreas Nilstad ble drept og Marius Løken alvorlig skadet under en Halloween-feiring. En 21 år gammel kamerat ble arrestert, anklaget for drapet og forsøk på drap, men nektet straffskyld selv om han erkjente handlingene.

Marius  deler sin historie og hvordan det var å bygge seg opp igjen etter de fysiske og psykiske skadene. 

Marius Løken

Intro

"Kvinner i svingdøra: Hvorfor forsvinner de ut av politikken?"
med Torill Stavenes (PhD), mandag den 18. mars kl. 11.00

Torill Stavenes er postdoktor ved Institutt for politikk og forvaltning ved UiB. Her jobbar ho blant anna med å analysera kva som gjer at det er så store kjønnsgap blant dei med lang erfaring i parlament, og konsekvensane av dette for blant anna politikkutvikling. Stavenes fullførte sin PhD ved Universitetet i Exeter (UK) i 2018. 

Foredraget tar for seg følgende problemstillinger:

 • Kvifor er det viktig å ikkje berre sikra kjønnsbalanse blant parlamentarikarar, men også blant den gruppa parlamentarikarar med lengst erfaring
 • Korleis ser kjønnsgapet blant dei mest erfarne parlamentarikarane ut på tvers av land?
 • Kva faktorar påverkar kvinners overgang frå nykomlingar til erfarne i eit parlament?

" Ivaretakelse av barns rett til utdanning " - med Mona Martnes (PhD), mandag den 15.april kl. 11.00

Mona Martnes har master i rettsvitenskap fra 2023 og ph.d. fra 2019, begge fra UiT, Det jurdidiske fakultet. Temaet for hennes  doktoravhandling var barnets beste i saker om opphold på humnaitæt grunnlag og utvisning. De siste årene har hun særlig jobbet med barns menneskerettigheter innenfor helserett og utdanningsrett.

Foredraget vil behandle;

 • Ivaretakelse av retten til utdanning for alle barn, uten diskiminering.
 •  Dette vil belyses ved å se nærmere på skolefravær, utformingen av opplæringsregeleverk, barns rett til å ikke bli diskriminert og enkelte andre sentrale menneskrettlige forpliktelser.

Foredrag torsdag den 18. april kl. 10.00

"Kulturnasjonen Spania" med Arnt Stefansen

"Kulturnasjonen Spania, med Arnt Stefansen torsdag den 18. april kl. 10.00

Arnt Stefansen har blant annet vært korrespondent i Berlin (1991–1995), og i Brussel (1998–2002). I perioden 2002-2005 fungerte han som reisende Europa-reporter med kontorer i Berlin og Madrid. Arnt Stefansen har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (UiO) (1987) og har gitt ut flere bøker.

I sitt tredje reisebrev tar Arnt oss med til kulturnasjonen Spania hvor hvovedpunktene  blir;

 • En kulturhistorie som startet i steinalderen.
 • Arven fra romerne: latinen, byggekunsten og kristendommen. 
 • Det Spania fikk fra maurerne. 
 • Moderne tid: De store forfatterne og billedkunstnerne

"Eldre og seksuell helse"
med Tore Aasheim, mandag den 29. april kl. 10.00

Tore Aasheim har bakgrunn fra media, har jobbet med seksuell helse i flere medier, uke- og dagspresse, nettavis og NRK. Jobber nå som seniorrådgiver og prosjektansvarlig for prosjektet "Eldre og seksuell helse" hos Sex og Politikk.

Seksualiteten er med oss hele livet. God, trygg og skamfri seksualitet er viktig for vår fysiske og mentale helse. Alle mennesker har seksuelle rettigheter, også de av oss som har passert 60. Her er det ingen som trenger å skamme seg, her skal det gledes, elskes og nytes. Vi snakker om hvilke ressurser og hjelp som finnes der ute når den seksuell helse skranter og om det å snakke om helsepersonell om seksuell helse.

"Kan dagens økonomiske vekst fortsette?"  med Prof. Håvard Haarstad (UiB), mandag den 13 mai. kl. 11.00

Prof. Håvard Haarstad (PhD) er leder for Senter for klima og energiomstilling ved Universitetet i Bergen. Han forsker på bærekraftig omstilling, spesielt knyttet til klimaendringer. 

Siden Bærekraftsrapporten ledet av Gro Harlem Brundtland har menneskeheten fordoblet sitt økologiske fotavtrykk. 

Det er klart av veksten ikke kan fortsette, men hva er alternativene? 

 • Dette foredraget handler om vekst, nedvekst og vekstfri utvikling, og om det er mulig å leve gode liv uten på en planet med begrensede ressurser

"Tyskland i Europeisk politikk"
med Ingrid Brekke, mandag den 27.mai kl. 11.00

Ingrid Brekke er forfatter og journalist. Hun er en av Norges fremste Tysklands-kjennere og arbeider i Aftenpostens utenriksredaksjon. Hun var avisens korrespondent i Berlin 2010-12 og dekket også utviklingen i det østlige Europa. Brekke har skrevet biografien «Angela Merkel. Et europeisk drama» (2016). Hennes første bok kom i 2014 og tok for seg kommunismens fall i 1989 og utviklingen etterpå i Tyskland, Polen og Ungarn (Da øst ble vest). Brekke er særlig interessert i ettervirkningen av andre verdenskrig og den kalde krigen på Tyskland og Europa. I 2017 fikk hun den norsk-tyske Willy Brandt-prisen for sitt arbeid knyttet til forbindelsene mellom de to landene.


Foredraget vil omhandle  de store endringene som er skjedd i Tyskland etter Merkel og hvilken betydning det har for Europa.

Tyskland er det rikeste og mektigste landet i Europa og avgjørende for EUs retning. Etter valget i 2017 er den mangeårige politiske roen internt i landet forbi. Et parti ytterst til høyre (Alternativ for Tyskland) har for første gang siden krigen fått solid representasjon i Forbundsdagen.  “Glory Days - Bruce Springsteen i amerikansk politikk” med Hans-Olav Thyvold, torsdag den 6. juni kl. 10.00

Hans-Olav Thyvold har hatt en sammenhengende karriere som forfatter og journalist siden 1980-tallet. Han har foruten den internasjonalt berømmede romanen "Snille hunder kommer ikke til Sydpolen," skrevet en rekke sakprosa bøker bla annet om Thor Heyerdahl og Fridjof Nansen. I 2012 ga Thyvold ut "Bruce Sporingsteen - den siste amerikaner" som blant annet er basert på et dybdeintervju med Bruce Springsteen.

 I 1980 fikk både Bruce Springsteen og Ronald Reagan sine brede gjennombrudd i den amerikanske befolkningen og gjennom store deler av det kommende tiåret skulle de to stå som de fremste symbolfigurene for henholdsvis venstre- og høyresiden. Hvorfor ble det slik, og hva kan et presidentvalg for 40 år siden fortelle oss om polariseringen i dagens USA?

"Gruvedrift og Miljøpåvirkning "
Med Linn.M.O. Nixon, mandag den 10.juni kl. 11.00

Linn er doktorgrad stipendiat ved UiB med masteroppgave med fokus på potensielle miljøimplikasjoner ved framtidig gruvedrift på havbotn. Forsker i dag videre på miljøimplikasjoner ved gruvedrift, med hovudfokus på det tidligere deponiet i Jøssingfjorden (Sokndal), men også ved å analysere sediment kjerner fra hydrotermale avsetninger i Norske-Grønlandshavet. Har tidligere også jobbet med metodeutvikling for å detektere plastforureining i marine miljøer.

Foredraget vil handle om;

 • Gruvedrift i Noreg (kort historie)
 • Ulike typer gruvemateriale
 • Forvitring av sulfider (og kva dette innebærer)
 • Påverknad på miljøet
 • Tankar om framtida


"Argentina i en skjebnetid" med Arnt Stefansen torsdag 20. juni kl. 10.00

Arnt Stefansen har blant annet vært korrespondent i Berlin (1991–1995), og i Brussel (1998–2002). I perioden 2002-2005 fungerte han som reisende Europa-reporter med kontorer i Berlin og Madrid. Arnt Stefansen har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (UiO) (1987) og har gitt ut flere bøker. 

Argentina opplever en vanskelig tid igjen. Hva skyldes denne ustabiliteten?

Agenda for foredraget:

 • Hvem er Argentinas nye president, Javier Milei? 
 • Hva er hans program for å "redde Argentina"?
 • Hva har han fått til som president?
 • Historikk: Hvorfor ble det rike Argentina et land i stadige kriser?    

"Karikaturenes historie – satire og tegning gjennom 17 000 år. "
med Erle Marie Sørheim, mandag den 24. juni kl. 11.00

Erle Marie Sørheim har en mastergrad i filosofi er forfatter og journalist, kritiker i Aftenposten.

Hun har utgitt bøkene:

Berlin 100 unike opplevelser (2015).Til Berlin faller - nordmenn i Det tredje riket (2018) Karikaturenes Historie (2021)

I sitt foredrag om karikaturens historie vil Erle Marie;

 • gi eksempler på tidlig visuell satire
 • gi en Innføring i vestens satiretradisjon
 •  ta for seg debatter og kontroverser i vår tid rundt karikaturer

 


"Frida Kahlo - om det tragiske og fabelaktige livet til Frida Kahlo "
med Renate Rivedal, torsdag den 15. august kl. 10.00

Renate Rivedal har ein master i kunsthistorie frå UIB, der hun skreiv om Sophus Tromholt (1851-1896), nordlysforskar og pioner innafor fotografi av den samiske befolkninga i åra 1882-1883. Hun har lang erfaring som formidlar ved ulike kunstinstitusjonar, og har eit brennande engasjement for kunst - og kulturformidling. I dag arbeidar hun også som rådgjevar i kulturavdelinga i Bergen kommune, kunstkritikar i Bergens Tidende og er ein aktiv samfunssdebattant.


Frida Kahlo, født i Coyoacán i 1907, var en fascinerende kunstner kjent for sine selvportretter og sterke farger. Hun ble rammet av polio som barn og alvorlig skadet i en trafikkulykke ved 18 år, hendelser som påvirket hennes liv og kunst. Kahlos arbeid, inspirert av indiansk kunst og europeisk kultur, blander realisme, symbolisme og surrealisme. Hun levde i en tid med globale forandringer og var også politisk engasjert. Hennes liv var sterkt forbundet med den meksikanske maleren Diego Rivera, som hun giftet seg med to ganger og beskrev som en av de to store ulykkene i sitt liv, sammen med trikkeulykken.

Foredragsliste


Vinter / Vår

Europa: “Hvordan skape fred i krigens kontinent” mandag den 8. januar kl. 11.00
Sylo Taraku er statsviter, forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda. Han har tidligere jobber i Den norske Helsingsforskomiteen, NOAS og UDI.

Sør Amerika: “ Brasil etter Bolsonaro” mandag den 22 januar kl. 14.00
Arnt Stefansen er tidligere utenriksmedarbeider i NRK og forfatter av et titalls bøker om internasjonal politikk.

Evolusjon: “Evig kjærlighet. Den evolusjonære historien.” mandag den 5. februar kl. 11.00
 Vibeke Riiser-Larsen er sosiolog, forfatter og forskningsskribent.  Erik Tunstad er biolog, forskningsjournalist og forfatter.

Psykisk Helse: “Psykisk helse blant eldre under Covid-19” mandag den 12. februar kl. 11.00
 Marie Hilde Gedde (PhD) er utdannet lege med doktorgrad på adferd og psykiske symptomer ved demens. Som ekspert ved pandemisenteret har hun også forsket på folks psyke under covid-19 restriksjonene.

Antisemittisme: “Jødehatet i Norge på 1930-tallet” torsdag den 15. februar kl. 10.00
 Bjørn Westlie (PhD) er historiker og førstelektor ved Oslo Met. Han har tidligere jobbet som journalist i DN og skrevet et titals bøker.


Norsk Historie: “Hedningesamfunnets historie” mandag den 19. februar kl. 11.00
 Even Gran (can.polit) er Seniorrådgiver Human-Etisk Forbund, forfatter av boka "Hedningsamfunnets historie - et halvt århundre med rabalder"

Samfunn: «De motvillige - en bok om regimemotstand» torsdag den 22. februar kl. 10.00
Kristian Illner er utdannet jurist og har i tillegg en mastergrad i internasjonal rett fra Bremen og jobber i Samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet/LO. Der har han ansvaret for kompetanse og utdanning. Han har tidligere blant annet jobbet i NHO, Bystyrets sekretariat i Oslo kommune og Universitetet i Oslo. Han har skrevet til sammen fem bøker, hvor de fleste er skrevet ved siden av full jobb.

Norsk Historie: « Anna Rogstad, norges første stortingskvinne, lærerinneforkjemper, og stemmerettighetsforkjemper» mandag den 4. mars kl. 11.00.
Prof. Emeritus Willy Agre  har arbeidet som ungdomsleder, barnehagestyrer, musiker, lærer og miljøterapeut i barne- og ungdoms-psykiatrien og lektor i voksenpsykiatrien. I høyere utdanning siden 1991. Ungdomsforsker med doktorgrad fra 2006. Stor interesse for tidlige kvinnelige pedagoger og har skrevet om Margrethe Munthe, Anna Sethne og Anna Rogstad.

Psykisk Helse: “Bærekraftig psykisk helse” torsdag den 14. mars kl. 10.00
 Marius Løken overlevde Halloweendrapet og måtte bygge seg opp mentalt og fysisk. Hans reise danner grunnlaget for alt han har lært og han lever i dag som foredragsholder.

Statsvitenskap:  “Kvinner i svingdøra: Årsaker til at kvinnene uteblir fra den mest erfarne gruppa av parlamentarikarar” mandag den 18. mars kl. 11.00
 Toril Stavenes (PhD) er postdoktor ved Institutt for politikk og forvaltning ved UiB. Her jobbar ho blant anna med å analysera kva som gjer at det er så store kjønnsgap blant dei med lang erfaring i parlament, og konsekvensane av dette for blant anna politikkutvikling.  Utover akademia, har Stavenes jobba i Riksrevisjonen, og er også utdanna journalist, med fleire års erfaring frå NRK og TV2.

Skole og Lovverk:  “Ivaretakelse av retten til utdanning for alle barn, uten diskriminering.” mandag 15.april kl. 11.00
Mona Martnes (PhD) er utdannet jurist med en doktorgrad i jus og er førsteamanuensis ved UiT.

Kunst & Kultur: “Kulturnasjonen Spania” torsdag 18. april kl. 10.00
 Arnt Stefansen er tidligere utenriksmedarbeider i NRK og forfatter av et titalls bøker om internasjonal politikk. Han har i en lengre periode vært utenrikskorrespodent med base i Madrid.

Helse: “Eldre og seksuell helse” mandag den 29.april kl. 11.00
 Tore Aasheim er seniorrådgiver i Sex og Politikk som er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge og internasjonalt.

Samfunnsøkonomi: “Det er klart at den økonomiske veksten ikke kan fortsette, men hva er alternativene?” mandag den 13. mai kl. 11.00
 Prof. Håvard Haarstad (PhD) er er leder for Senter for klima og energiomstilling ved Universitetet i Bergen. Han forsker på bærekraftig omstilling, spesielt knyttet til klimaendringer.

Europa: “Tyskland i Europeisk politikk” mandag den 27.mai kl. 11.00
 Ingrid Brekke er forfatter og journalist for blant annet Aftenposten hvor hun var stasjonert i Berlin.  I 2017 fikk hun den norsk-tyske Willy Brandt-prisen for sitt arbeid knyttet til forbindelsene mellom de to landene.

USA: «Glory Days - Bruce Springsteen i amerikansk politikk» torsdag den 6. juni kl. 10.00.
 
Hans-Olav Thyvold har hatt en sammenhengende karriere som forfatter og journalist siden 1980-tallet. Han har foruten den internasjonalt berømmede romanen "Snille hunder kommer ikke til Sydpolen," skrevet en rekke sakprosa bøker bla annet om Thor Heyerdahl og Fridjof Nansen. I 2012 ga Thyvold ut "Bruce Sporingsteen - Den siste amerikaner" . 

Miljø: “Gruvedrift og miljø” mandag den 10. juni kl. 11.00
 Linn M.O Nixon er doktorgradstiendiat ved UiB og forsker i dag videre på miljøimplikasjoner ved gruvedrift, med hovudfokus på det tidligere deponiet i Jøssingfjorden (Sokndal), men også ved å analysere sediment kjerner fra hydrotermale avsetninger i Norske-Grønlandshavet. Har tidligere også jobbet med metodeutvikling for å detektere plastforureining i marine miljøer.

Sør Amerika«Valget i Argentina» torsdag den 20. juni kl. 10.00
Arnt Stefansen spør i dette foredraget hvem er Argentinas nye president, Javier Milei? Hva er hans program for å "redde Argentina"? Hva har han fått til som president? Historikk: Hvorfor ble det rike Argentina et land i stadige kriser?

Yttringsfrihet: “Karikaturenes historie – satire og tegning gjennom 17 000 år.” mandag den 24. juni kl. 11.00
 Erle Sørlie (cand.philol) er Forfatter og journalist, kritiker i Aftenposten. Har utgitt bøkene Berlin 100 unike opplevelser (2015). Til Berlin faller - nordmenn i Det tredje riket (2018). Karikaturenes Historie (2021).

Høst

Krim & Jus:  “Hvordan utfordre etablerte sannheter. Hvorfor så krevende. Hvorfor så viktig." mandag den 12 august. Kl. 11.00
 Bjørn Olav Jahr (can.polit) Journalist, forfatter, regissør og podkastskaper. Mottok SKUP-pris 2003 for opprullingen av Finance Credit-saken. Åpenhetsprisen 2022, Den store Journalistprisen, Fritt Ords Honnør og Rettssikkerhetsprisen (alle 2023) for arbeidet med å belyse justismord i både Birgitte Tengs-saken og Baneheia-saken, fortrinnsvis gjennom bøkene  han har skrevet, men også for arbeid med tv-dokumentarserier og podkaster.

Kunst & Kultur:  “Frida Kahlo - om det tragiske og fabelaktige livet til Frida Kahlo" torsdag den 15. august. Kl. 10.00. Renate Rivedal har ein master i kunsthistorie frå UIB. Hun har lang erfaring som formidlar ved ulike kunstinstitusjonar, og har eit brennande engasjement for kunst - og kulturformidling. I dag arbeidar hun også som rådgjevar i kulturavdelinga i Bergen kommune, kunstkritikar i Bergens Tidende og er ein aktiv samfunssdebattant.

Historie: “Nordmenn i slavefart” mandag den 26 august kl. 11.00
 Per Ivar Engevold  er forfatter og historiker. Arbeidet i mange år som fagansvarlig ved Grimstad Bys Museer. Har også arbeidet på Holocaustsenteret på Bygdøy. Debuterte som sakprosaforfatter i 2019, gav ut bok nummer to i 2022.

Verden: “ Hjelpearbeid med Røde Kors i nødsoner” mandag den 9 september. kl. 11.00
 Birgitt Gundersen har jobbet mange år for Norges Røde Kors på oppdrag innen humanitært arbeid mange steder i verden. Hun har vært på katastrofe oppdrag både i Iran, Nepal og Kashmir. Var i Sierra Leone under Ebola epidemien og i Banda Ache , Indonesia under Tsunamien. Hun dro til Jemen, Aden når krigen brøt ut på oppdrag for ICRC.

Verden: “ Mafia-ens historie ”  torsdag den 12. september kl. 10.00
 Arnt Stefansen er tidligere utenriksmedarbeider i NRK og forfatter av et titalls bøker om internasjonal politikk.

Kultur & Vitenskap: “Søsteren og astronomen. På sporet av Sophie Brahe ” mandag den 23 september. kl. 11.00
 Irene A. Ellefsener kulturviter, sakprosaforfatter og formidler ved Østfoldmuseene. Hun har blant annet utgitt artikler om 1500- og 1600-tallshistorie, samt boka Jens Munk. Jakten på Nordvestpassasjen og Søsteren og astronomen.

Medisin & Samfunnsmedisin: “ Aldring - utfordringer for individ og samfunn” mandag den 7 oktober. kl. 11.00
 Prof. Geir Selbæk (PhD) er psykiater. Forskningssjef i Nasjonalt senter for aldring og helse, professor i geriatri ved UiO og overlege ved hukommelses-klinikken ved OuS. Ansvarlig for det norske registeret av personer med kognitiv svikt og en av verdens største aldringsstudier i sitt slag.

Verden: “ Om det amerikanske presidentvalget og hvordan de politiske institusjonene påvirker valgkamp og resultat” torsdag den 17 oktober. kl. 18.00 (NB merk tiden, sendes direkte fra USA).
 Hilde Restad (PhD) er førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner ved Oslo Nye Høyskole (ONH). Hun er forfatter av blant annet Det amerikanske paradokset (Cappelen Damm, 2022) og kommenterer ofte amerikansk politikk i media.

Medisin: “Finnes det en løsning på kreftgåten?” mandag den 21 oktober. kl. 11.00
 Jarle Breivik (prof. dr. med.) har en akademisk bakgrunn som integrerer basal biomedisin, vitenskapsformidling og utdanningsledelse. Hans forskning på sammenhengen mellom kreftutvikling og evolusjonsteori er publisert i ledende internasjonale tidsskrifter. Han har sittet i en rekke vitenskapelige vurderingskomiteer, inkludert for US National Institutes of Health og European Commission, og han er i dag leder for Avdelingen for atferdsmedisin.

Samfunn:  « Historien om Navn» torsdag den 31. oktober kl. 10.00
Benedicta Windt-Val er forfatter og har skrevet blant annet boken «Navn». Alle mennesker har et navn, og navnene våre er en rik og spennende kilde til kunnskap om samfunnet og historien vår. De gjenspeiler regler og normer, tro og overtro, holdninger og moter. Her får du historien om våre personnavn fra de eldste tider og frem til i dag, og innsikt i hvordan og hvorfor navnetrendene endrer seg.

Samfunnsmedisin: “Perspektiver på aldring” mandag den 4 november kl. 11.00
 Bodil H.Blix (PhD) er professor ved UiT Norges arktiske universitet og professor II ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er fagansvarlig for masterprogrammet i aldring og geriatrisk helsearbeid ved UiT og forskningsgruppeleder for Forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning nord. Forskningen hennes hører hjemme i krysningspunktet mellom kritisk gerontologi og helsetjenesteforskning. 

Historie: “ Spania - da muslimene styrte ”  torsdag den 7. november kl. 10.00
 Arnt Stefansen er tidligere utenriksmedarbeider i NRK og forfatter av et titalls bøker om internasjonal politikk.

Biologi: “Livets opprinnelse, en uløst gåte” mandag den 18 november kl. 11.00
 Professor emeritus Klaus Høyland forsker på sopp, sopprot (mykorrhiza), sopper på Svalbard. Interessert i biologi i sin alminnelighet, planter, livets utvikling, evolusjon, økologi, naturvern. Han har vunnet flere priser blant annet Brageprisen og Bonnevieprisen.

Kunst & Kultur:  “Jula i Kunsten" mandag den 9. desember. Kl. 11.00. Renate Rivedal har ein master i kunsthistorie frå UIB. Hun har lang erfaring som formidlar ved ulike kunstinstitusjonar, og har eit brennande engasjement for kunst - og kulturformidling. I dag arbeidar hun også som rådgjevar i kulturavdelinga i Bergen kommune, kunstkritikar i Bergens Tidende og er ein aktiv samfunssdebattant.

 

 

 
 “Hvordan skape fred i krigens kontinent” med  Sylo Taraku, mandag den 8. januar kl. 11.00

Sylo Taraku er forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda. Taraku kom til Norge som flyktning fra Kosovo tidlig på 1990-tallet. Han er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen og har tidligere jobber i Den norske Helsingsforskomiteen, NOAS og UDI. Han har tidligere gitt ut bøkene: "Innvandringsrealisme", "Balkanisering av Europa" og "Frihetsmampen i islam". Nå er han aktuell med boken "Krigens kontinent - Europa etter den kalde krigen" som dette foredraget tar utgangspunkt i.

Etter Berlinmurens fall oppstod det en rekke kriger i kjølvannet av Jugoslavias og Sovjetunionens oppløsning. Hva kan vi lære av disse krigene? Og hvordan kan vi gjøre krigen i Ukraina til den siste krigen i Europa? 

Foredraget ligger som opptak i mediebiblioteket for våre medlemmer 


"Brasil etter Bolsenaro" med Arnt Stefansen mandag 22. januar kl. 14.00 (pga tidsforskjell)

Arnt Stefansen har blant annet vært korrespondent i Berlin (1991–1995), og i Brussel (1998–2002). I perioden 2002-2005 fungerte han som reisende Europa-reporter med kontorer i Berlin og Madrid. Arnt Stefansen har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (UiO) (1987) og har gitt ut flere bøker.

Brasil har opplevd dramatiske år med Bolsonaro-styre, pandemi og regjeringsskifte.

 • Hvilke utfordringer står landet nå overfor, og hva er utsiktene til å lykkes?
 • Hva er den historiske bakgrunnen for landets problemer?

Foredraget ligger som opptak i mediebiblioteket for våre medlemmer “Evig kjærlighet. Den evolusjonære historien.” med Vibeke Riiser-Larsen & Erik Tunstad, mandag den 5. februar kl. 11.00

 Vibeke Riiser-Larsen er sosiolog, forfatter og forskningsskribent.  Erik Tunstad er biolog, forskningsjournalist og forfatter. De har utgitt flere bøker sammen. Dette foredraget tar utgangspunkt i deres siste sakprosa bok med samme tittel.

Hvorfor elsker vi? Hva skjer når vi opplever den store romantiske kjærligheten?

 Hvorfor er mennesker så ofte monogame? Hvordan kan homofili forklares evolusjonsbiologisk?

Og hva skal vi egentlig med kjærligheten til venner, Gud og fotballaget?

I dette foredraget forklarer forfatterne hva kjærlighet er, hvordan denne drivkraften har utviklet seg og hvorfor den har vært nyttig for oss rent evolusjonært. Det er også et foredrag om hvordan kjærligheten arter seg, både hos dyr og mennesker.


Foredraget ligger som opptak i mediebiblioteket for våre medlemmer 

 “Psykisk helse blant eldre under Covid-19” Marie Hilde Gedde (PhD), mandag den 12. februar kl. 11.00

 Marie H. Gedde er utdannet lege (Universitetet i Bergen, 2018) med doktorgrad (Universitetet i Bergen, 2023) på adferd og psykiske symptomer ved demens. Som ekspert ved pandemisenteret har hun også forsket på hvordan folks psyke under covid-19 restriksjonene. Hun jobber nå som lege i Aurskog-Høland kommune og som gjesteforsker ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Agenda for foredraget som er basert på egen forskning:

 • Tiltak mot smitte verden over
 • Variasjon i psykisk belastning: alder og undergrupper
 • Erfaringer fra lignende virusepidemier


Foredraget ligger som opptak i mediebiblioteket for våre medlemmer 

 “Jødehatet i Norge på 1930-tallet”  med Bjørn Westlie (PhD), torsdag den 15. februar kl. 10.00

Bjørn Westlie (PhD) er historiker og førstelektor ved Oslo Met. Han har tidligere jobbet som journalist i DN og skrevet et titals bøker.

Dette foredraget er inspirert av hans siste bok "mørke år". Dette skriver Aftenposten om boken: 

"«Mørke år» er en inngående beskrivelse av en utvetydig rasistisk tendens i mellomkrigstidens norske offentlighet. Selv den som er godt kjent med 30-tallet, må bli sjokkert eller rasende over det historiker og journalist Bjørn Westlie presenterer.
På tross av at noen aktører var betydelig verre enn andre, viser Westlie at antisemittismen var overalt, i ulike trossamfunn, partier og deler av samfunnet. Der den ikke ble aktivt fremmet, ble den altfor ofte tolerert."

Foredraget ligger som opptak i mediebiblioteket for våre medlemmer 


"Hedningsamfunnet - provokatørene som bidro til å ferdigkrenke kristendommen" med Even Gran, mandag 19. februar kl. 11.00

Even Gran er utdannet samfunnsgeograf fra NTNU i Trondheim. Siden 2005 har han jobbet som journalist og nyhetsredaktør i Human-Etisk Forbunds nettavis Fri tanke. Hans andre bok har tittelen Hedningsamfunnets historie - et halvt århundre med rabalde. I 2016 ga han ut boka One Nation Under God – Sekulære amerikaneres kamp for å beholde skillet mellom stat og kirke.

Foredraget vil forsøke å belyse:

 • Historisk bakgrunn
 • Særtrekk ved Hedningsamfunnet
 • Aksjonene
 • Konsekvensene

Foredraget ligger som opptak i mediebiblioteket for våre medlemmer

"De motvillige - Et foredrag om regimemotstand" 
med Kristian Illner, torsdag 22. februar kl. 10.00

Kristian Illner Jobber i Samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet/LO. Der har han ansvaret for kompetanse og utdanning. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, og har også en mastergrad i internasjonal rettsvitenskap fra Universitetet i Bremen. Han har tidligere blant annet jobbet i NHO, Bystyrets sekretariat i Oslo kommune og Universitetet i Oslo. Han har skrevet til sammen fem bøker, hvor de fleste er skrevet ved siden av full jobb. 

Foredraget som er basert på boken "De Motvillige" som beskriver fenomenet regimemotstand basert på tysk og russisk historie og samtid. Foredraget tar opp følgende temaer:

 • Introduksjon til temaet regimemotstand
 • Kort om tysk motstand i Det tredje riket
 • Tyske personportretter
 • Kort om motstand i Russland i dag under Putin
 • Russiske personportretter
 • Oppsummering og refleksjoner

Foredraget ligger tilgjengelig som opptak for våre medlemmer


Mediebiblioteket

Tidligere foredrag tilgjengelig i mediebiblioteket


Februar tilbud

Bli medlem nå og spar penger. Ett års medlemskap med 30 foredrag til Kr. 540,- (-20%)

 • 00 Dager
 • 00 Timer
 • 00 Minutter
 • 00 Sekunder

Om oss

Vi er tre akademikere som så et behov for en digital læringsarena for alle seniorer uansett hvor de bor.

I tillegg er det en arena for forskere og eksperter fra hele landet til å få presentere sin ekspertise.

Vi har laget en enkel digital løsning som de aller fleste kan bruke uansett om du foretrekker pc, nettbrett eller mobil.

Vi har valgt å gjøre det enkelt og rimelig slik at alle kan delta.

Kontaktinformasjon & Medlemstilbud

Dersom noen har spørsmål så vennligst send en epost til [email protected] så vil vi ta kontakt så raskt som overhodet mulig. Er du medlem av Pensjonistforbundet så har du rett på 30% rabatt på medlemskapet. Send en epost til [email protected] med ditt medlemsnummer så ordner vi resten.